เลือกช่อง

ช่องเริ่มต้นสำหรับสไลด์ผู้ใช้สาธารณะทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาของช่องนี้ได้

ช่องทางพันธมิตร

ช่องส่วนตัว

ใช้เพื่อเผยแพร่สไลด์ในเครือข่ายพันธมิตรเป็นการส่วนตัว